Buchlovice
(seriál Zámecké parky, VI.)


(7. 9. 2005)

Jednou z nejhodnotnějších památek na Moravě, ale i v celé naší republice, jsou bezesporu Buchlovice. Nachází se ve Zlínském kraji nedaleko Uherského Hradiště. Podle pověstí zámek vznikl proto, že si manželka Jana Dětřicha z Petřvaldu, Anežka Eleonora, která byla italského původu, nemohla zvyknout na hrad Buchlov a tak jí dal vystavět nové sídlo. Stalo se tak na sklonku 17. století. Zámek představuje vrchol baroka na Moravě. Je tvořen dvěma objekty, dolním zámkem a horním zámkem, tzv. Flórou, rozdělenými nádvořím. Dnešní podobu zámek získal ve 2. polovině 20. let minulého století, kdy zde byly provedeny adaptační úpravy.

Park, který k zámku přiléhá, se rozkládá na rovinatém až mírně svažitém terénu, jeho výměra je kolem 18 ha a nadmořská výška zhruba 240-260 m. Původní barokní zahrada byla postupně přeměňována v anglický park, avšak v okolí zámku je její ráz stále dominantní, byť poznamenaný některými volně rostoucími dřevinami z dob dřívějších krajinářských úprav. Proto v této partii vidíme především pečlivě zastřihované a tvarované dřeviny.

Samotný park je nesmírně cenný především díky letitým a zvláště v některých případech velmi mohutným dřevinám, s jakými se můžeme setkat jen velmi ojediněle, pokud vůbec. Už při vstupu do parku (který je zpoplatněn a můžeme si zakoupit rovněž průvodce) narazíme na několik zajímavých dřevin. Na okraji travnaté plochy se sklání převislý dřezovec (Gleditsia triacanthos ´Pendula´), známý také pod kultivarovým jménem ´Bujotii´, vyznačující se polopřevisajícími větévkami a listy složenými z velmi úzých lístků, což dodává dřevině mimořádně jemný vzhled. Naproti němu, na druhém konci trávníku je malý, ale urostlý dřezovec kaspický (Gleditsia caspica), jen vzácně pěstovaný, který má listy složené z lístků, které jsou u řapíku nejmenší a postupně se ke špičce zvětšují, na rozdíl od dřezovce trojtrnného. Dále se zde vyskytuje například nám již známá pavlovnie plstnatá (Paulownia tomentosa), ořešák černý (Juglans nigra), malebná katalpa trubačovitá (Catalpa bignonioides) a pestrolistý buk (Fagus silvatica ´Purpurea Tricolor´).

Projdeme nádvořím a hned při vstupu do vlastního parku nemůžeme přehlédnout obrovskou lapinu jasanolistou (Pterocarya fraxinifolia), která zde má opravdu úctyhodné rozměry a díky poléhavým a kořenícím větvím tvoří velký komplex. U objektu zámku také vidíme velký ořešák černý, bohužel již chřadnoucí. Cestou rovně od nádvoří do parku potkáváme dále pěkně rostlý stříhanolistý javor mléč (Acer platanoides ´Dissectum´), který je hodně podobný běžnějšímu kultivaru ´Palmatifidum´, ale má tmavěji zelené listy.

Klasické převislé buky lesní (Fagus silvatica ´Pendula´) zde mají opravdu mimořádné rozměry a cesta vede dokonce skrz tunel vystříhaný v jednom exempláři rostoucím u cesty. Poblíž cesty je zde rovněž mimořádně atraktivně rostlý převislý jerlín (Sophora japonica ´Pendula´); exempláře tohoto kultivaru se vyskytují i jinde v parku, nejmohutnější jedinec je ale zde. Přes louku je výhled na pěkný korkovník amurský (Phellodendron amurense), pocházející z Mandžuska a Mongolska, nápadný svoji tlustou a korkovitou borkou. Dále v parku potkáváme nám již známé stromovité magnólie (Magnolia acuminata), malý exemplář dubu Turnerova (Quercus ×turneri ´Pseudoturneri´), který má na rozdíl od většiny dubů u nás pěstovaných listy přes zimu zelené. Hned vedle zámku se nachází mohutný platan javorolistý (Platanus hispanica), poměrně běžná, avšak velmi efektní dřevina zámeckých i městských parků. Z dalších dřevin nemůžeme vynechat pěkný topol Wilsonův (Populus wilsonii), pocházející z Číny, který tvoří krásně pravidelně větvené koruny a má velké, velmi hezké listy, dále nám dobře známý stříhanolistý buk lesní (Fagus silvatica ´Asplenifolia´), pestrolistý jasan pensylvánský (Fraxinus pensylvanica ´Aucubifolia´), který má nápadně žlutě kropenaté listy a je velmi efektní, keřovitý jírovec drobnokvětý (Aesculus parviflora), velmi krásný exemplář převislé lísky obecné (Corylus avellana ´Pendula´), nám dobře známý liliovník tulipánokvětý (Liriodendron tulipifera), lípu americkou (Tilia americana), která má velmi velké, až přes 20 cm dlouhé listy, buk Rohanův (Fagus silvatica ´Rohanii´), který známe z historie Sychrovského zámku, krásný, hustě a kompaktně sloupovitě rostoucí a převislý kultivar habru (Carpinus betulus ´Columnaris´ a C. b. ´Pendula´), klasický převislý a červenolistý buk (Fagus silvatica ´Pendula´ a F. s. f. purpurea), ořechovec vejčitý (Carya ovata), zajímavou dřevinu pocházející ze Severní Ameriky, příbuznou ořešáku, která má listy složené z velkých lístků a podélně odlupčivou borku na kmeni a další cizokrajné a domácí dřeviny, mnohdy dorostlé do úctyhodných rozměrů.

Z jehličnanů je zde například výběr kultivarů smrku (Picea abies ´Virgata´, ´Inversa´, ´Barryi´), cypřišků (Chamaecyparis nootkatensis, C. lawsoniana a C. pisifera a jejich kultivary), mnoho druhů a kultivarů borovic (Pinus mugo, P. nigra, P. silvestris, P. strobus), zajímavý tisovec dvouřadý (Taxodium distichum), zeravy (Thuja occidentalis a její kultivary) a jedlovec kanadský (Tsuga canadensis).

Park u zámku Buchovice má díky svým věkovitým a mimořádně urostlým dřevinám obrovskou estetickou i dendrologickou hodnotu, neměl by proto ujít pozornosti žádného milovníka krásných scenérií. Od roku 1981 se zde navíc pořádá každým rokem výstava světového sortimentu fuchsií.

Příště navštívíme zámek Opočno, který má jeden z nejčlenitějších parků, jaké můžeme v naší republice vidět.

 Zámek a jeho členité okolí ve stylu barokní zahrady; před zámkem roste mohutný jerlín japonský (Sophora japonica)Zámecký park je atraktivní především díky mimořádně mohutným a malebným dřevinám; na fotografii vidíme vlevo převislý buk (Fagus silvatica ´Pendula´), zhruba uprostřed v pozadí lapinu jasanolistou (Pterocarya fraxinifolia)V okolí zámku jsou vhodné dřeviny (zimostrázy, tisy) pečlivě tvarovány.Pohled na dendrologicky nejbohatší část parku v blízkosti zámkuV parku můžeme spatřit obzvláště pěkně rostlé převislé jerlíny (Sophora japonica ´Pendula´)Vzrostlý exemplář stříhano listého javoru mléče (Acer platanoides ´Dissectum´)Jeden z průhledů na zámek; na kopci v dálce se nachází hrad Buchlov