Klášterec nad Ohří
(seriál Zámecké parky, III.)

(28. 7. 2005)

Jedním z nejhezčích a nejcennějších zámeckých parků v Čechách je park u zámku Klášterec nad Ohří. Zámek leží ve středu starého města, na levém břehu řeky Ohře. Původně renesanční, po přestavbách spíše novogotický zámek byl vystavěn na začátku 16. století, avšak zpočátku se jednalo spíše jen o panský dům, který podobu zámku získal až v dalších letech. Nyní má podobu čtyřkřídlého jednopatrového zámku s barokními prvky. Po roce 1990 byl rekonstruován, je přístupný s průvodcem a je zde trvalá expozice porcelánu.

Samotný anglický park obtáčí zákrut Ohře, přičemž je poměrně úzký a má tak zhruba tvar bumerangu. Zámek leží přibližně v polovině jeho délky, v místě kde je park nejširší. Terén je zde poměrně členitý, takže procházíme jak přímo po břehu řeky, tak v několika výškových stupních nad ní. Nadmořská výška je proto v rozmezí asi 290- 320 m . V parku jsou rovněž dvě jezírka. Dnešní podoba parku pochází přibližně z roku 1820, před tímto datem zde byla pouze barokní zahrada. Díky členitému a různorodému terénu sem mohly být vysazeny dřeviny s různými nároky.

Do parku se vchází hlavní branou z náměstí, či dvěma vchody na východním a jižním cípu parku. Hned za branou narazíme na orientační plán parku s význačnými dřevinami, což nám usnadní celkovou orientaci. A v tomto místě při vstupu do parku se nachází hned několik velmi pěkných dřevin. Za branou se nad námi rozkládá koruna urostlého stříhanolistého buku lesního (Fagus silvatica ´Laciniata´). Na rozdíl od podobného ´Asplenifolia´ nemá čárkovité listy na koncích větviček. Po levé straně vedle cesty u jezírka najdeme další kultivar buku, a to vzácný Fagus silvatica ´Cristata´, vyznačující se deformovanými listy nahloučenými ve svazečcích na větvičkách a dodávající dřevině velmi zvláštní vzhled. Dále, směrem k zámku, zde vidíme vysoký exemplář lípy řapíkaté (Tilia petiolaris), která, jak napovídá i její jméno, má zvláště dlouhé řapíky listů. Při cestě nahoru k zámku roste javor stříbrný (Acer saccharinum ´Wieri´), který má oproti původnímu druhu listy hlouběji laločnaté. V těchto místech se ještě vyskytuje pěkný stříhanolistý javor mléč (Acer platanoides ´Palmatifidum´) a také menší exemplář lapiny jasanolisté (Pterocarya fraxinifolia), která roste v přírodě od Kavkazu po Írán a má velmi velké zpeřené listy.

Nalevo od zámku, pokud přijdeme ve vhodnou dobu (a to v červenci), spatříme kvetoucí jírovec drobnokvětý (Aesculus parviflora), který roste keřovitě a pomocí výběžků tvoří rozsáhlé porosty. V době květu je velkou ozdobou každé sadové úpravy, avšak potřebuje hodně místa. Velmi cennou dřevinou je bělopestrý kultivar jerlínu japonského (Sophora japonica ´Albovariegata´). Má zpeřené, bíle strakaté a olemované listy, které dřevině dodávají stříbřitý vzhled. Bohužel, v současné době již má nejlepší léta za sebou. Hned u něho roste nahovětvec kanadský (Gymnocladus dioicus), pocházejíci ze Severní Ameriky, a mající až metr dlouhé, dvakrát zpeřené listy. Další zajímavou dřevinou je pestrolistý buk lesní (Fagus silvatica ´Purpurea Tricolor´), který má listy tmavočervené, růžově lemované. Směrem k jižnímu cípu parku a v něm najdeme například stromovitý šácholan (Magnolia acuminata), původem z východních USA, kvetoucí žlutozelenými květy v červnu a červenci a zajímavý dub velkokvětý (Quercus macranthera) z Kavkazu a Íránu, s hezky pravidelně laločnatými velkými listy.

Dále je zde hezký exemplář břízy Maximovičovy (Betula maximowicziana), která má největší listy ze všech bříz a pestrolistý kultivar javoru klenu (Acer pseudoplatanus ´Leopoldii´), již z velké dálky velmi nápadný svými zelenými listy bohatě žlutě až bělavě skvrnitými. Dole u řeky můžeme spatřit převislou břízu bílou (Betula pendula ´Youngii´) a malý převislý jasan ztepilý (Fraxinus excelsior ´Pendula´). Ve svahu u zámku je velmi mohutný exemplář platanu (Platanus hispanica) a také zajímavý stříhanolistý habr (Carpinus betulus ´Quercifolia´). Najdeme zde také, v ostatní zeleni se téměř ztrácející, korkovník amurský (Phellodendron amurense). Z dalších dřevin ještě uveďme jednolistý jasan ztepilý (Fraxinus excelsior ´Diversifolia´), v západní části parku rostoucí, klasický převislý buk (Fagus silvatica ´Pendula´) a zajímavý javor mléč (Acer platanoides ´Cucullatum´), vyznačující se vějířovitými, v přední části drápkatě laločnatými listy.

Z jehličnatých dřevin uveďme například kolekci zeravů (Thuja occidentalis a kultivary), různé smrky, tisy (Taxus baccata a kultivary) či jedle (Abies ).

Zámecký park v Klášterci nad Ohří patří k našim nejcennějším areálům, je patřičně udržovaný a v každém ročním období poskytuje jak možnost odpočinku, tak možnost seznámit se s mnoha cennými dřevinami, proto jeho návštěvu vřele doporučujeme.

Příště si řekneme něco o zámku Ploskovice a samozřejmě o parku, který ho obklopuje.Partie u zámku s kvetoucím jírovcem drobnokvětým (Aesculus parviflora)Partie pod zámkem s výhledem na jezírko a OhřiČást parku přímo u řeky OhřePohled na zámek přes zákrut Ohře, bohužel částečně znehodnocený městskou zástavbouPartie pod zámkem s výhledem na jezírko a Ohři Lípa řapíkatá (Tilia petiolaris) poblíž vchodu do parkuVzácný pestrolistý jerlín japonský (Sophora japonica ´Albovariegata´)Jižní část parku; vlevo je vidět velkolistá bříza Maximovičova (Betula maximowicziana) a v dálce je nápadný bělopestrý javor klen (Acer pseudoplatanus ´Leopoldii´)