Opočno
(seriál Zámecké parky, VII.)


(11. 10. 2005)

Opočno leží poblíž Hradce Králové, u Dobrušky. Městu vévodí majestátní zámek, který se tyčí nad údolím Zlatého potoka. První zmínky o tomto místě jsou z 11. století. Stával zde však nejprve hrad; někdy koncem 15. století ho začal vlastnit jeden z nejvýznamnějších českých rodů, Trčkové. Ti také začali s přestavbou hradu na zámek po roce 1560. Hrad byl přestavěn zprvu na zámek renesanční, koncem 17. století (za Colloredů, později Colloredo-Mannsfeldů, vlastnili zámek od 1636 do 2. světové války) na barokní.

Park, obklopující zámek, je unikátní především svojí členitostí. Vyskytují se zde 4 typy odlišných rostlinných společenstev, od vlhkomilných v údolí u vody až po suchomilná na skalách. Parkem protéká Zlatý potok, na kterém jsou dva rybníky. Samotné údolí je poměrně hluboké a ze svahů, kterým do něj sestupujeme, se naskýtají působivé výhledy na park, z protějšího břehu, který je již porostlý pouze dřevinami domácího původu, je krásný výhled na samotný zámek. Nadmořská výška je v rozmezí asi 270- 310 metrů. Rozloha parku je 22 ha.

Do parku se vchází přímo z městského náměstí. Protáhlý a malebný palouk, rozprostírající se za branou, na jehož pravé straně je zámecké zahradnictví a skleník, a který je zakončen renesančním letohrádkem, je olemován řadou zajímavých dřevin. Hned u vchodu roste ušlechtilý javor dlanitý (Acer palmatum); pochází z Koreje, Japonska a Číny a je to velmi oblíbená dřevina náročných zahradních úprav. Na tomto místě najdeme také klasický převislý kultivar našeho jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior ´Pendula´), který je ozdobou mnoha zámeckých, ale i městských parků. V areálu je několik exemplářů tohoto kultivaru. Poblíž skleníku nalezneme nahovětvec kanadský (Gymnocladus dioicus), který již známe z minulých exkurzí. O kousek dál můžeme dále spatřit například nám již také dobře známý liliovník tulipánkovětý (Liriodendron tulipifera) v několika exemplářích, z nichž jeden je zvláště mohutný. Další krásný strom, který zde roste, je lípa řapíkatá (Tilia petiolaris); je podobná lípě stříbrné (Tilia tomentosa), avšak liší se malebnějším a převislejším habitem a svými listy, které visí na velmi dlouhých řapících.

Další mohutný strom je platan západní (Platanus ocidentalis), který se u nás vyskytuje sice častěji než vzácný platan východní, avšak stále mnohonásobně méně než běžný platan javorolistý (Platanus hispanica), od kterého se liší například tím, že kulovitá plodenství visí pouze po 1-2 na stopce. Na protější straně louky je pěkný stříhanolistý buk (Fagus silvatica ´Asplenifolia´), který již známe, dále rovněž hodně rozšířený červenolistý buk (Fagus silvatica f. purpurea) a zajímavý dub zimní (Quercus petraea ´Mespilifolia´), vyznačující se dlouhými a úzkými, pouze mělce laločnatými či jen zvlněnými listy. U letohrádku roste pavlovnie plstnatá (Paulownia tomentosa) původem ze střední Číny, atraktivní velkolistý strom, nápadný v době květu modrofialovými květy ve velkých květenstvích. Přímo u zámku roste mohutný ořešák černý (Juglans nigra), který má na podzim krásně svítivě žlutou barvu listů. V parku rovněž narazíme na lísku tureckou (Corylus colurna), která na rozdíl od naší běžné keřovité lísky obecné tvoří mohutné stromy.

Pokud sestoupíme do údolí, narazíme na další dřeviny. Kromě našich domácích olší lepkavých (Alnus glutinosa), které se vyskytují na březích rybníků a podél vodních toků, zde nalezneme kultivar s hluboce laločnatými listy (Alnus glutinosa ´Laciniata´). Dále zde roste nevelký exemplář topolu Wilsonova (Populus wilsonii) z Číny, který má velmi ozdobné velké listy. Přímo na břehu jednoho z rybníků roste vzrostlý javor klen (Acer pseudoplatanus ´Variegatum´) který má bělavě skvrnité listy, což při odstupu tvoří hezký barevný efekt.

Vyskytují se zde dále naše domácí dřeviny, jako javor babyka (Acer campestre) či habr obecný (Carpinus betulus), v některých případech jsou to stromy velmi urostlé.

Z keřů je zajímavý například klokoč zpeřený (Staphylea pinnata) či kalina obecná (Viburnum opulus ´Roseum´), která kvete koncem jara bílými až růžovějícími květy v kulovitých květenstvích a na podzim má hezky vybarvené, žluté, oranžové až červené listy. Roste zde rovněž růžovec zákulovitý (Rhodotypos scandens), pěkný keř vysoký kolem 1 metru, který kvete koncem jara bílými květy a pochází z Japonska, Koreje a Číny, a dále keřovitý jírovec drobnokvětý (Aesculus parviflora).

Z jehličnanů, které tvoří velmi efektní scenérie zejména na svahu pod zámkem při pohledu z údolí, jmenujme kolekci cypříšků (Chamaecyparis lawsoniana. C. nootkatensis, C. obtusa a kultivary) a zeravů (Thuja occidentalis a kultivary , T. plicata), dále například jedlovec (Tsuga canadensis) a další vzrostlé dřeviny.

Zámek Opočno a jeho park se řadí svojí atraktivitou mezi nejpůsobivější místa svého druhu u nás a jeho návštěvu by neměl vynechat nikdo, koho kulturní památky zajímají.

Příště se vydáme do severních Čech na zámek Libochovice.
Scenérie u letohrádku poblíž vstupní brány do parku.Pohled od letohrádku přes palouk k bráně parkuSvah s mnoha vzrostlými dřevinami pod zámkem při pohledu z údolí od rybníka.Zámek při pohledu z protějšího svahu, kde je vyhlídkaBělopestrý javor klen (Acer pseudoplatanus ´Variegatum´)Ořešák černý (Juglans nigra) v době opadu listůPěkný jedinec lípy řapíkaté (Tilia petiolaris) poblíž vstupu do parku.