Perokresby jehličnatých dřevin

Tato sekce obsahuje tabule s perokresbami větévek zajímavých jehličnatých dřevin, které jsou doplněny mnoha detaily. Perokresby jsou téměř absolutně přesné a proto dobře zachycují ráz jednotlivých dřevin a měly by přispět k lepšímu poznání jednotlivých druhů i kultivarů. Kresby budou podle možností přibývat, ale zvolna, jelikož jejich výroba je pekelně časově náročná.

Seznam tabulí (obrázky ve formátu jpg)

Abies cephalonica Meyer´s Dwarf (jedle řecká)
Abies concolor Compacta (jedle stejnobarvá)
Abies concolor Hexe (jedle stejnobarvá)
Abies grandis (jedle obrovská)
Abies koreana (jedle korejská)
Abies pinsapo Glauca (jedle španělská)
Abies procera Glauca (jedle vznešená)
Abies veitchii (jedle Veitchova)
Araucaria araucana (blahočet čilský)
Calocedrus decurrens (pazerav cedrový)
Cedrus atlantica (cedr atlaský)
Cedrus libani Comte de Dijon (cedr libanonský)
Cedrus libani Sargentii (cedr libanonský)
Cephalotaxus harringtonii (hlavotis peckovicový)
Chamaecyparis nootkatensis Argenteovariegata (cypřišek nutkajský)
Chamaecyparis obtusa Lycopodioides (cypřišek tupolistý)
Chamecyparis pisifera Boulevard (cypřišek hrachonosný)
Cryptomeria japonica Dacrydioides (kryptomerie japonská)
Cryptomeria japonica Elegans Viridis (kryptomerie japonská)
x Cupressocyparis leylandii Naylor´s Blue (cypřišovec Leylandův)
Cupressus sempervirens (cypřiš vždyzelený)
Juniperus communis (jalovec obecný)
Juniperus rigida Pendula (jalovec tuhý)
Larix decidua (modřín opadavý)
Metasequoia glyptostroboides (metasekvoje tisovcovitá)
Picea abies (smrk ztepilý)
Picea abies Nidiformis (smrk ztepilý)
Picea breweriana (smrk Brewerův)
Picea glauca Conica (smrk sivý)
Picea koyamai (smrk Koyamův)
Picea x mariorica Compacta (smrk Boomův)
Picea x moseri (smrk)
Picea omorica (smrk omorika)
Picea omorica Pendula Bruns (smrk omorika)
Picea orientalis (smrk východní)
Picea pungens Glauca (smrk pichlavý)
Picea sitchensis (smrk sitka)
Pinus armandii (borovice Armandova)
Pinus densiflora Umbraculifera (borovice hustokvětá)
Pinus jeffreyi (borovice Jeffreyova)
Pinus monophylla Tioga Pass (borovice)
Pinus mugo Mini Mops (borovice kleč)
Pinus mugo Mops (borovice kleč)
Pinus nigra Nana (borovice černá)
Pinus strobus Radiata (borovice vejmutovka)
Pinus sylvestris (borovice lesní)
Pseudotsuga menziesii (douglaska tisolistá)
Pseudotsuga menziesii var. glauca (douglaska tisolistá)
Pseudotsuga menziesii Holmstrup (douglaska tisolistá)
Sequoiadendron giganteum (sekvojovec obrovský)
Sciadopitys verticillata (pajehličník přeslenitý)
Taxus baccata (tis červený)
Torreya japonica (toreja japonská)
Tsuga canadensis (jedlovec kanadský)
Tsuga mertensiana Glauca (jedlovec Mertensův)
Wollemia nobilis (volémie vznešená)