Slatiňany
(seriál Zámecké parky, V.)

(19. 10. 2005)


Zámek se nachází v obci Slatiňany, která leží několik kilometrů jihovýchodně od Chrudimi. Původně zde stávala tvrz, přestavěná v letech 1588-90 na zámek. Dnešní podobu romantického novogotického zámku získal však až koncem 19. století, kdy jej vlastnili Auersperkové. Vedle zámku je též kostel sv. Martina, který je se zámkem spojen od severního křídla chodbou. V zámku bylo po roce 1950 zřízeno hippologické muzeum, při vstupu do zámku je výběh s koni Převalského, na který navazuje hřebčín. Naše republika má primát v nepřetržité délce chovu těchto koní, první koně byli přivezeni již v roce 1921. Malebný park, rozkládající se zhruba na 16 ha , má jen mírně zvlněný terén ve výšce asi 270 m nad mořem. Park byl založen ke konci 18. století. Postupně byl obohacován o další a další dřeviny a dnes se uvádí, že je v něm soustředěna druhá dendrologicky nejbohatší sbírka ve východních Čechách. V zadní části parku najdeme jezírko, které bylo od 2. světové války až do roku 1979 vypuštěno. V parku se také nachází tzv. dětské hospodářství, sloužící kdysi ke společenské výchově dětí.

Pokud projdeme pod spojovací chodbou do parku, přijdeme do dendrologicky nejbohatší části. V této partii zaujme zejména obrovský červenolistý buk lesní (Fagus silvatica f. purpurea), který je výjimečně urostlý. Dále se tu nachází stromovitý šácholan (Magnolia acuminata ) a katalpa trubačovitá (Catalpa bignonioides), nápadná velkými listy. Poblíž také můžeme spatřit jírovec červený ( Aesculus ×carnea), který je křížencem Aesculus hippocastanum a A. pavia; má červené květy a vysazuje se dosti často, neboť je odolnější vůči klíněnce, než náš nejběžnější jírovec maďal. Velmi nápadným stromem je pestrolistý javor klen (Acer pseudoplatanus ´ Leopoldii´), který má listy bíle skvrnité. Dále v parku, v blízkosti jezírka, najdeme klasický platan javorolistý (Platanus hispanica), který je buďto křížencem platanu východního a západního, anebo možná přímo pozůstatkem třetihorních platanů. U jezírka roste typický strom mnoha parků, převislá vrba bílá ( Salix alba ´Tristis´), a malebně se sklání nad vodní plochu, což je velmi působivé. Zde se také nachází nejrozšířenější kultivar převislého buku (Fagus silvatica ´Pendula´). Na břehu ještě najdeme nepříliš mohutný exemplář nahovětvce kanadského (Gymnocladus dioicus). Poblíž vody se nachází ještě další zajímavé dřeviny: javor dlanitý (Acer palmatum) a mladý exemplář parocie perské (Parrotia persica), která má listy na podzim krásně pestře vybarvené. Pochází z Íránu. V těchto místech se nalézá také několik exemplářů mohutných topolů bílých (Populus alba ´Nivea´). Jde o velmi efektní dřeviny, které mají listy na rubu krásně křídově bílé a celé stromy jsou jakoby stříbřité. Můžeme si ještě povšimnout nevelkého pestrolistého buku (Fagus silvatica ´Purpurea Tricolor´) se zajímavě zbarvenými listy, který také již známe například ze Sychrova. Roste zde rovněž mohutný stříhanolistý buk (Fagus silvatica ´Laciniata´), který rovněž známe z předchozích exkurzí. Další dřevinou, se kterou se zde můžeme setkat je severoamerický dřezovec trojtrnný (Gleditsia triacanthos), který má jemně zpeřené listy, elegantní vzhled a v době plodu velké dekorativní lusky, visící ze stromu. Z dalších klasických cizokrajných dřevin jmenujme ještě liliovník tulipánokvětý (Liriodendron tulipifera) či jerlín japonský (Sophora japonica), krásně bíle kvetoucí a efektní dřevinu původem z Číny a Koreje. Naše domácí dřeviny jsou v parku rovněž v hojném počtu a někdy se jedná o krásné exempláře, jmenujme třeba lípu srdčitou (Tilia cordata), javor babyku (Acer campestre) či jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), jež je zvláště mohutný a nachází se v průhledu na zámek.

Z keřů se zde vyskytuje například zajímavý klokoč zpeřený (Staphylea pinnata), který má složené listy, převislá květenství s bílými květy a posléze ozdobné nafouklé tobolky. Tento druh je přirozeně rozšířen i na Moravě. Zajímavý je rovněž nám již známý sazaník květnatý (Calycanthus floridus) či ibišek syrský (Hibiscus syriacus), původem z Číny a Indie, pěstovaný v řadě kultivarů s modrými, červenými, růžovými nebo bílými květy, které mohou být i plnokvěté. Z jehličnatých dřevin je zde výběr cypřišků (Chamaecyparis lawsoniana, C. obtusa, C. pisifera a kultivary) či zeravů (Thuja occidentalis a T. plicata).

Zámek a park ve Slatiňanech patří k esteticky velmi působivým lokalitám, a zvláště na jaře a na podzim zde můžeme spatřit velmi hezké scenérie. Terén je nenáročný, park je dobře udržovaný, a proto lze jeho návštěvu vřele doporučit.

Při příští exkurzi se podíváme na Moravu do jednoho z nejcennějších parků u zámku Buchlovice.
Pohled směrem od zámku do parku; v popředí socha koně TheseaNejmalebnější a dendrologicky nejbohatší část parku poblíž zámkuPodzimní scenérie parku; vlevo je pestrolistý Acer pseudoplatanus ´Leopoldii´Partie s jezírkem a převislými vrbami (Salix alba ´Tristis´)Zámek SlatiňanyMohutný exemplář topolu bílého (Populus alba ´Nivea´)