Sychrov
(seriál Zámecké parky, II.)

(29. 7. 2005)

Zámek Sychrov se nachází v Libereckém kraji, asi 80 km severně od Prahy kousek nad Turnovem. Jeho dnešní podoba je romantická. První zmínky o místě, kde se zámek nalézá, jsou z 15. století, kdy zde byla tvrz, posléze panský dům a nakonec tu vzniká nevelký barokní zámek. Až do roku 1820 zde neprobíhaly žádné velké změny; od tohoto roku je však sídlo majetkem rodu Rohanů (pocházeli z Bretaně), a nastává více než stoletá éra největšího rozkvětu jak zámku, tak zejména zámeckého parku. Park však začal intenzívně zvelebovat až druhý majitel z rodu Rohanů, Kamil Rohan (od roku 1836 až do své smrti r. 1892), a to ve spolupráci se svým ředitelem zahrad, Vojtěchem Maškem, který byl významnou osobností českého zahradnictví (na Sychrově působil od r. 1855 do r. 1895), a stavitelem Josefem Pruvotem. Spolupráce těchto tří osobností byla dlouhodobá a nepochybně velmi plodná, neboť za jejich éry došlo k významnému pozvednutí celého areálu a nashromáždění obrovských sbírek okrasných rostlin, včetně skleníkových.

Kamil Rohan byl nadšeným, i když jen amatérským botanikem, a tak mělo zahradničení na Sychrově po celý jeho život zelenou. Po jeho smrti však dochází za nového majitele, Alaina Rohana, ke zdevastování jak samotného zámku a jeho sbírek, tak především parku a botanických hodnot v něm. V dnešní době je park, i přes svoji nespornou hodnotu, pouze nevelkou ukázkou svého někdejšího bohatství. Přesto stále patří k dendrologicky nejvýznamnějším lokalitám v naší republice.

Terén parku je v podstatě rovinatý, což při jeho úpravách nedávalo příliš možností, jak plochu zatraktivnit, a také zde chyběla voda (byla sem posléze uměle přivedena), jako jeden z nejvýznamnějších prvků krajinářských úprav. Rovněž klimatické poměry zde nebyly pro všechny botanické záměry úplně příznivé. Nadmořská výška je kolem 380 m, rozloha parku je asi 23 ha.

Do parku se vchází skrze zámek, návštěva je zpoplatněna nevelkou částkou. Hned za zámkem nás zaujme dlouhá alej vzrostlých pyramidálních dubů (Quercus robur ´Fastigiata´), vedoucí šikmo až do nejzazšího cípu parku. V blízkosti zámku také můžeme vidět největší počet zajímavých dřevin. Na palouku před zámkem je velký sloupovitý duh (Quercus robur ´Fastigiata´) a zajímavý převislý buk (Fagus silvatica ´Miltonensis´). Ten má, na rozdíl od běžného kultivaru ´Pendula´, větve převisající v širokém oblouku a také menší a okrouhlejší listy. Napravo od zámku je asi dendrologicky nejbohatší část parku, nalezneme zde například vzácný a zřídka pěstovaný platan východní (Platanus orientalis), vyskytující se masově v jižní Evropě, kde můžeme vidět obrovské a malebné exempláře, které jsou esteticky velmi ceněny. Má hluboce laločnaté listy a kulovitá plodenství jsou po 3-6 na společné stopce, na rozdíl od ostatních platanů u nás pěstovaných. Dále zde spatříme ozdobnou katalpu trubačovitou (Catalpa bignonioides) s velkými listy, v době květu velmi nápadnou, a javor červený (Acer rubrum), který je zjara v květu velmi nápadný svazečky rudých květů a na podzim krásně červenými listy. Pochází z východu Severní Ameriky. Další zajímavou dřevinou je stromovitý šácholan (Magnolia acuminata) taktéž ze Severní Ameriky, který však nemá tak atraktivní květy, jako běžně pěstovaný šácholan Soulangeův. Při hranici parku spatříme pěknou lapinu jasanolistou (Pterocarya fraxinifolia), která se vyznačuje velkými zpeřenými listy a křídlatými plody (oříšky) uspořádanými do dlouhých hroznů. Jedním z nejmalebnějších stromů parku je nepochybně již od země větvený robustní dub velkokvětý (Quercus macranthera), s hezky laločnatými velkými listy, naspodu plstnatými, původem z Kavkazu a Íránu. Kousek od jedné z romantických staveb parku, tzv. švejcárny, roste klasický kultivar buku lesního (Fagus silvatica ´Rohanii´), který vznikl právě v Maškově zahradnictví a pojmenován byl na počest Kamila Rohana, avšak již po jeho smrti. Má tmavočervené a laločnaté listy a je to kříženec tmavočerveného nelaločnatého Fagus silvatica f. purpurea a zelenolistého a laločnatého F. s. ´Asplenifolia´.

Z dalších význačných listnatých dřevin je třeba upozornit na vzácný kultivar dubu zimního (Quercus petraea ´Giesleri´), který má dlouhé a úzké listy, dále krásné exempláře dalších kultivarů buku lesního, a to Fagus silvatica ´Asplenifolia´ a ´Purpurea Tricolor´. První se vyznačuje hluboce laločnatými až čárkovitými listy a druhý má tmavočervené listy růžově olemované. Dále můžeme spatřit kaštanovník jedlý (Castanea sativa), v zadní části parku stříhanolistý javor mléč (Acer platanoides ´Palmatifidum´) a další úzkolistý kultivar dubu zimního (Quercus petraea ´Mespilifolia´). Na první pohled zaujmou taktéž vzrostlé liliovníky tulipánokvěté (Liriodendron tulipifera), které již známe. Z keřů je zajímavý sazaník květnatý (Calycanthus floridus), rostoucí poblíž zámku. Je to příjemně aromatický keř původem z USA, kvetoucí v létě červenohnědými květy podobnými malému šácholanu.

Z jehličnatých dřevin jmenujme například sekvojovec obrovský (Sequiadendron giganteum), sbírku jedlí (Abies), jalovce (Juniperus), smrk východní (Picea orientalis), borovice (Pinus), výběr zeravů (Thuja), cypřišky (Chamaecyparis) a další dřeviny.

V dřívějších dobách zde bylo soustředěno nesmírné rostlinné bohatství. Jen dřevin se zde údajně pěstovalo téměř 1900 druhů a kultivarů. V současné době již můžeme vidět pouze malou část z tohoto počtu. Řadu zajímavých rostlin zde Vojtěch Mašek také osobně vyšlechtil. Sychrov však patří dodnes, ať už svým dendrologickým bohatstvím, nebo svojí nadmíru zajímavou historií, k našim nejzajímavějším památkám a neměl by uniknout Vaší pozornosti.

Příště se vydáme do dalšího našeho velmi významného zámeckého parku, a to do Klášterce nad Ohří.
Působivá alej vzrostlých sloupovitých dubů (Quercus robur ´Fastigiata´)Část parku poblíž zámkuJedna z dendrologicky nejzajímavějších partií parkuJavor červený Acer rubrum)Rohanův buk (Fagus silvatica ´Rohanii´)Lapina jasanolistá (Pterocarya fraxinifolia)Pohled na zámek z parku