Žehušice
(seriál Zámecké parky, XV)

 (13. 9. 2006)


Žehušice se nachází nedaleko Kutné Hory ve Středočeském kraji; park samotný, včetně mnohem rozlehlejší obory, je pak umístěn na jejich jihovýchodním okraji. V Žehušicích je dodnes vyhlášená školka okrasných dřevin; toto místo, jako jedno z mála na světě, však proslulo zejména chovem bílé jelení zvěře, a to již po více než 150 let. Obora má rozlohu až 270 ha, a kromě zmíněných bílých jelenů zde ještě můžeme spatřit černou mutaci daňka skvrnitého. Část obory se zvěří je možno shlédnout v rámci prohlídek, zámek samotný je však v současné době ve zchátralém stavu a není přístupný. Založen byl roku 1679 v barokním stylu, později byl empírově přestavěn. Ještě předtím se však na tomto místě nacházela gotická tvrz.

Pak má rozlohu "pouhých" 5 ha, je však velmi atraktivně řešen, zvláště jeho spodní část s jezírkem, a je také dendrologicky velmi bohatý. Terén je zvlněný, v nadmořské výšce asi 225-235 m n. m. Park byl původně vybudován ve francouzském stylu přestavbou obory, později však upraven na park anglický. Díky přítomnosti menšího vodního toku (Mlýnského potoka) a jezírka zde mohou dobře prosperovat dřeviny s různými nároky na vláhu. Potok můžeme přejít po několika můstcích.

Jak již bylo řečeno, nachází se zde mnoho zajímavých dřevin; zmíníme se proto pouze o některých z nich. Vynechat nemůžeme ušlechtilé dlanité javory (Acer palmatum a některé kultivary), jež se nachází jak na břehu jezírka, tak jako součást skupin dřevin v parku. Krásný exemplář stromovité magnólie (Magnolia acuminata) nalezneme poblíž jezírka za cestou. Další magnolie, jako např. Magnolia ×soulangeana či její kultivar ´Lennei´ vidíme nedaleko odtud. Katalpu trubačovitou (Catalpa bignonioides) již známe z minulých výletů; pestrolistou katalpu nádhernou (Catalpa speciosa ´Pulverulenta´) jsme ještě neviděli. Tento kultivar tvoří většinou menší stromky, zdaleka upoutávající svými listy, které jsou hustě a jemně bíle tečkované. Lískovníček klasnatý (Corylopsis spicata) je zajímavý a ušlechtilý keř původem z Japonska; má světle žluté květy v hroznech a jak jméno napovídá, listy poněkud podobné lísce. S tou se zde můžeme setkat rovněž a to v některých kultivarech; je zde klasická kroucená líska (Corylus avellana ´Contorta´) a stříhanolistá líska (Corylus avellana ´Heterophylla´), která má listy hluboce a ostře laločnaté. Buky (Fagus silvatica) jsou zde přítomny také v několika kultivarech, jmenujme například sloupovitý ´Fastigiata´, stříhanolistý ´Laciniata´ či klasický převislý ´Pendula´. Jsem si vědom určitého stereotypu, nicméně opět musím připomenout nezbytný červenolistý Fagus silvatica f. purpurea. Běžný převislý jasan (Fraxinus excelsior ´Pendula´) zde rovněž nechybí. Potkat zde můžeme i zajímavý nahovětvec kanadský (Gymnocladus dioicus), který má až metr dlouhé sivozelené listy. Mezi velmi ušlechtilé atraktivní dřeviny patří vilíny. Na svahu pod zámkem a pak také vedle jezírka jich můžeme spatřit hned několik. Vilín měkký (Hamamelis mollis) a vilín jarní (Hamamelis vernalis) jsou dřeviny kvetoucí velmi časně, již od ledna až do jara, a upoutávají pozornost květy s pentlicovitými květními lístky, často ve velkém množství porůstající holé větve. Vilín viržinský (Hamamelis virginiana) kvete naproti tomu nezřídka v době, kdy má ještě listy, a to již na podzim. Všechny patří mezi dřeviny na podmínky již náročnější. Zajímavou dřevinou je také převislá moruše bílá (Morus alba ´Pendula´); tvoří pouze malé, avšak nápadné, převislé stromky. S velkými exempláči platanů (Platanus hispanica) se setkáme na břehu jezírka. V těchto místech můžeme také spatřit velmi zajímavý, extrémně úzce rostoucí kultivar dubu letního (Quercus robur ´Cupressoides´). Běžný sloupovitý dub se nachází na břehu blíže k zámku. Některé břízy stojí rovněž za pozornost, například bříza černá (Betula nigra) rostoucí přímo na břehu jezírka či nám již známá převislá bříza bílá (Betula pendula ´Youngii´). Těsně vedle zámku roste krásný exemplář břízy se sněhobíle, až oslnivě zářícím kmenem; jedná se zřejmě o břízu Jacquemontovu (Betula jacquemontii). Nakonec ještě jmenujme některé lípy (Tilia ×euchlora, Tilia platyphyllos, Tilia petiolaris či Tilia tomentosa) nebo velmi zajímavou zelkovu, téměř se ztrácející v porostu poblíž silnice u zámku. Za pozornost určitě ještě stojí obrovské staleté exempláře dubů, které se nacházejí v louce při severní hranici parku, a jejichž mohutné kmeny budí opravdu respekt.

Jehličnany jsou zde rovněž bohatě zastoupeny a spolu se dřevinami listnatými tvoří krásné skupiny; jmenujme alespoň kolekci smrků (Picea abies a kultivary), cypřišků (Chamaecyparis obtusa a kultivary), borovice, jedlovce, tisovec dvouřadý (Taxodium distichum).

Ačkoliv objekt zámku je v současné době ve stavu nepříliš radostném, toto místo určitě stojí za návštěvu díky svému cennému a malebnému parku. Příště se vydáme na prohlídku parku v Heřmanově Městci.
Jedna ze smíšených skupin dřevin poblíž jezírkaBřehy vodní plochy jsou rovněž osázeny cennými dřevinamiPestrolistá katalpa nádherná (Catalpa speciosa ´Pulverulenta´)