Seznam pramenů, ze kterých bylo čerpáno při se stavování databáze dřevin, naleznete ve vyhledávací databázi:

Literatura a zdroje

Jsou zde jak klasické tištěné knihy, tak informace v elektronické podobě, a tady opět buď přímo odkazy na webové stránky, anebo na dokumenty ve formátu pdf.; tímto způsobem (kromě formátů dalších) poskytují knihy otevřené internetové knihovny.

Seznam původně zde uvedený již postrádal smyslu, protože se jednalo o duplikování údajů mezi html. a php. částí Dendrologie.