Arboretum Řícmanice

Vznik arboreta Řícmanice se datuje rokem 1969. Jeho základem se stala zrušená lesní školka a velký lesní palouk, který byl již koncem 20. a zejména ve 30. letech po obvodu osázen cizokrajnými dřevinami. Celý objekt byl oplocen, opravena stará studna a přístřešek pro zaměstnance.

Arboretum se nachází 15 km severovýchodně od Brna. Leží na území ŠLP ML Křtiny. Celková plocha činí 4 ha. Rozkládá se ve výšce 330-350 m n. m., je tvořeno náhorní plošinou s mírnou severovýchodní expozicí. Geologickým podkladem je granodiorit, překrytý různě mocnou vrstvou sprašové hlíny. Průměrná roční teplota je 7,7 °C, průměrné roční srážky 630 mm.

Hlavním posláním arboreta je introdukce a aklimatizace dřevin pro různé experimentální účely, zejména však pro ověřování možnosti použití lesnicky významných druhů ze zahraničí v našich podmínkách. Mimo vědecko-výzkumných aktivit dále slouží jako demonstrační a výukový objekt pro studenty MZLU v Brně. Sbírka je zaměřena především na jehličnany, dnes již obsahuje více než 100 druhů a asi 50 druhů listnáčů. Výsadby můžeme rozdělit podle věku do tří skupin. Do první patří stromy, vysazené v letech 1928-1939, vytvářející důstojný rámec celému objektu. Druhou skupinu tvoří dřeviny, vysazené při oficiálním založení arboreta a třetí skupinu tvoří nejmladší výsadby a nálet potomstva již plodících exemplářů.

Z první skupiny je třeba připomenout druhy jako jsou Picea omorika (smrk omorika), který svými štíhlými korunami tvoří typický lem severní části arboreta a má asi 30 procentní zastoupení v rámci dřevinné skladby, více než 150 exemplářů nebo nad hlavní úroveň porostu vystupující Pinus strobus (borovice hedvábná - vejmutovka) a Pseudotsuga menziesii (douglaska tisolistá), s průměrnou výškou přes 30 m. Dále je zde také zastoupen rychle rostoucí, ve sbírkách méně častý druh Abies lowiana (jedle Lowova).

Z druhé skupiny patří k nejzajímavějším v roce 1971 vysazený Picea glehnii (smrk Glehnův) z Japonska, pravděpodobně největší (až 22 m vysoký) v ČR, který i plodí, P. engelmannii (s. Engelmanův) a P. asperata (s. drsný). Z rodu Abies jsou to např. A. lasiocarpa (jedle plstnatoplodá), A. homolepis (j. nikkoská) a kříženec A. veitchi x nordmaniana, v současné době již plodný. Dekorativní jsou také Araucaria araucana (blahočet čilský) vysazené v roce 1979 jsou nyní od 3 do 8m vysoké nebo Cryptomeria japonica (kryptomerie japonská). Velmi elegantní je i Picea breweriana (smrk Brewerův).

Mezi náletem smrků, jedlí a douglasek lze uvidět i mnohé méně známé druhy teplomilnějších jehličnanů, například Sequoia sempervirens (sekvoje vždyzelená), nyní 3 m vysoký 13letý stromek, rostoucí jako jediný v ČR volně v přírodě (je z odolného klonu vyšlechtěného v sev. Německu), dále Picea mexicana (s. mexický) nebo P. chihuahuana, z jedlí např. Abies holophylla (j. jehlicovitá), himalájské druhy s dlouhými jehlicemi A. pindrow (j. západohimálajská) nebo A. spectabilis (j. himálajská) aj. Z borovic jsou to např. dlouhověká Pinus aristata (b. osinatá) nebo P. wallichiana (b. himálajská).

Příjemnou atmosféru arboreta doplňuje památník Stromy, vybudovaný z podnětu LF v Brně k poctě stromů, na němž jsou uvedena lidová rčení a výroky z různých zemí světa, vyjadřující úctu ke stromům a lesům. Dále studánka Prosba lesa v těsné blízkosti objektu poskytuje čistou vodu pro osvěžení a nápisem, vyrytým nad pramenem připomíná lidem význam lesa a nutnost jeho ochrany. Arboretum je přístupné pouze s doprovodem, který zajišťují především pracovníci zabezpečující odbornou správu objektu, z ústavu lesnické botaniky, dendrologie a typologie LDF MZLU v Brně nebo účelové oddělení ŠLP ML Křtiny.

Jehličnaté dřeviny:

Abies

alba Mill. - European Silwer Fir

balsamea (L.) Mill. - Balsam Fir

cephalonica Loudon - Greek Fir
concolor (Gord. et Glend.) Hoopes - White Fir
firma Sieb. et Zucc.- Japanese Fir ( Momi Fir)
fraseri (Pursh.) Poir - Fraser Fir
grandis (Douglas) Lindl. - Grand Fir
holophylla Maxim. - Manchurian Fir
homolepis Sieb et Zucc. - Nikko Fir
koreana Wils. - Korean Fir
lasiocarpa var. arizonica (Merr.) Lemm.- Subalpine Kork Fir
lowiana (Gord.) A. Murr. - Low White Fir
nordmanniana (Steven) Spach. - Caucasian Fir
pindrow Royle - West Himalayan Fir
pinsapo Boiss. - Spanish Fir
procera Rehd. - Noble Fir
sachalinensis (Schmidt) Mast. - Sachalin Fir
spectabilis (D. Don) Spach - East Himalayan Fir
veitchii Lindl. - Veitch´s Silver Fir
x vilmorinii Mast. - Vilmorin´s Fir

Araucaria
araucana
(Molina) K. Koch - Chile Pine (Monkey Puzzle)

Calocedrus
decurrens
(Torr.) Florin - Incense Cedar

Cedrus
libani
A. Richard - Cedar of Lebanon

Cephalotaxus
drupacea
Sieb. et Zucc. - Japanese Plum Yew

Chamaecyparis
lawsoniana
(Murr.) Parl. - Lawson Cypres
obtusa Sieb. et Zucc. - Hinoki Cypress
pisifera Sieb. et Zuc. cv. Plumosa - Sawara Cypress, cv. Plumosa

Cryptomeria
japonica
(L fil.) D. Don - Japanese Cedar (Sugi)

Ginkgo
biloba
L. - Maidenhair Tree

Juniperus
chinensis
L. - Chinese Juniper
communis L. - Common Juniper
sabina L. - Savin
virginiana L. - Pencil Cedar ( Eastern Redcedar)

Larix
decidua
Mill. - European Larch         
kaempferi
(Lamb) Carr. - Japanese Larch

Metasequoia

glyptostroboides
Hu et Cheng - Dawn Redwood (Water Fir)

Microbiota
decussata
Komar. - Microbiota


Picea

abies
(L.) Karst. - Norway Spruce
asperata Mast. - Dragon Spruce
bicolor (Maxim.) Mayr. - Alcock´s Spruce
breweriana S. Watson - Brewer´s Weeping Spruce
engelmannii Engelm. - Engelmann Spruce
glauca (Moench.)Voss. - White Spruce
glehnii (Fr. Schmidt) Mast.- Sakhalin Spruce
jezoensis Sieb. et. Zucc. - Yezo Spruce (Hondo Spruce)
koyamai Shiras. - Koyama´s Spruce
likiangensis (Franch.) Pritz - Likiang Spruce
likiangensis var. purpurea (Mast.) Dall. et Jacks. - Likiang Spruce var. purpurea
mariana (Mill.) B.S.P. - Black Spruce
mexicana Martinez - Mexican Spruce
meyeri Rehd. et Wils. - Meyer Spruce
obovata Ledeb. - Siberian Spruce
omorika (Pančič) Purkyně - Serbian Spruce
orientalis (L.) Link - Oriental Spruce
polita (Sieb. et Zucc.) Carr. - Tiger-tail Spruce (Torano Spruce)
pungens Engelm.- Colorado Spruce (Blue Spruce)
rubens Sarg. - Red Spruce
schrenkiana Fisch. et Mey. - Schrenk´s Spruce
sitchensis (Bong.) Carr. - Sitka Spruce
smithiana (Wall.) Bois. - West Himalayan Spruce
wilsonii Mast. - Wilson´s Spruce


Pinus

aristata Engelm. - Bristle-cone Pine
armandii Franch. - Armand´s Pine
attenuata Lemm. - Knobcone Pine
banksiana Lamb. - Jack Pine

cembra L. - Swiss Stone Pine

contorta Dougl ex Loud. - Lodgepole Pine (Beach Pine)

flexilis James - Limber Pine

heldreichii Christ. - Heldreich Pine

jeffreyi Grev. et Balf. - Jeffrey Pine

koraiensis Sieb. et Zucc. - Korean Pine

lambertiana Dougl. - Sugar Pine

mugo Turra - Mountain Pine

nigra Arnold - Black Pine (Austrian Pine)

parviflora Sieb. et Zucc. - Japanese White Pine

peuce Griseb. - Macedonian Pine

ponderosa P. et C. Lawson - Ponderosa Pine (Western Yelow Pine)

pseudostrobus Lindl. - False Weymouth Pine

pungens Lamb. - Table-Mountain Pine

resinosa Ait. - Red Pine

sibirica Du Tour - Siberian Stone pine

strobus L. - Weymouth Pine (White Pine)

sylvestris L. - Scots Pine

tabulaeformis Carr. - Chinese Pine

taeda L. - Loblolly Pine

thunbergiana Franco - Japanese Black Pine

uncinata Mill. et Mirbel. - Mountain Pine

walichiana A.B.Jackson - Bhutan Pine (Himalayan Pine)

 

Pseudolarix

kaempferi (Lindl.) Gord. - Golden Larch

 

Pseudotsuga

menziesii (Mirbel.) Franco - Douglas Fir

glauca Mayr - Blue Douglas Fir

 

Sequoia

sempervirens (D. Don) Endl. - Redwood (Coast Redwood)


Sequoiadendron
giganteum
(Lindl.) Buchh. - Giant Sequoia (Big Tree)

Taxodium
distichum
(L.) L.C.M. Rich. - Deciduous Cypress

Taxus
baccata
L. - Common Yew

Thuja
koraiensis
Nakai - Korean Arbor-vitae
occidentalis L. - Eastern Arbor-vitae (Northern White cedar)

orientalis L. - Chinese Arbor-vitae

plicata D. Don - Western Redcedar (Giant Arbor-vitae)

 

Thujopsis

dolabrata (L.fil.) Sieb. et Zucc. - Hiba Arbor-vitae


Torreya
californica
Torrey - Californian Nutmeg (Californian Torreya)

Tsuga
canadensis
(L.) Carr. - Eastern Hemlock

diversifolia (Maxim.) Mast. - Japanese Hemlock

heterophylla (Raf.) Sarg. - Western Hemloc

 

Listnaté dřeviny (výběr nejzajímavějších):

Aesculus
hippocastanum
L. Pyramidalis - Horse Chestnut cv. Pyramidalis

Alnus
cordata
DESF.

Comptonia
peregrina
(L.) COULT. - Sweet Fern

Davidia
involucrata
BAILL. - Pocket Handkerchief Tree

Nothofagus
antarctica
(FORST.) OERST.- Antarctic Beech

Photinia
villosa
(THUNB.) DC. - Photinia

Smilax
hispida
(MUHLENB.) - Hag Brier

Viburnum
coryfolium
HOOK. f. et Thomas – Arrow-wood

Ing. Luboš Úradníček, Csc.